การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำวันที่ 12 ต.ค.2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำวันที่ 12 ต.ค.2560 เวลา 13.00 - 15.00 น.

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำวันที่ 12 ต.ค.2560 เวลา 13.00 - 15.00 น.

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำวันที่ 12 ต.ค.2560 เวลา 13.00 - 15.00 น.

เพื่อตัดประสานท่อผู้ใช้น้ำรายใหม่ให้กับเทศบาลตำบลสวนหลวง จำนวน 1 จุด

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ซอยถนนพุทธสาคร5 ซอยสะแกงาม และซอยชุมพล

เลื่อนขึ้นข้างบน