กปภ.สาขาอรัญประเทศ เข้ามอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วคนใหม่และรายงานตัวในการดำรงตำแหน่ง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาอรัญประเทศ เข้ามอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วคนใหม่และรายงานตัวในการดำรงตำแหน่ง

กปภ.สาขาอรัญประเทศ เข้ามอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วคนใหม่และรายงานตัวในการดำรงตำแหน่ง

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาอรัญประเทศ นำโดยผู้จัดการสกล  ถุงทรัพย์ เข้ามอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับนายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วคนใหม่และรายงานตัวในการดำรงตำแหน่งพร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างความคืบหน้าโครงการขยายเขตประปาเพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วและและสถานการณ์การจ่ายน้ำ/แหล่งน้ำต่างๆของแต่ละพื้นที่อีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน