การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี จัดกิจกรรมMorning Talk ประจำเดือนตุลาคม 2560 เพื่อสร้างความรัก ความผูกพัน ตามแผนกิจกรรมสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพัน ตามยุทธศาสตร์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี จัดกิจกรรมMorning Talk ประจำเดือนตุลาคม 2560 เพื่อสร้างความรัก ความผูกพัน ตามแผนกิจกรรมสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพัน ตามยุทธศาสตร์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี จัดกิจกรรมMorning Talk ประจำเดือนตุลาคม 2560 เพื่อสร้างความรัก ความผูกพัน ตามแผนกิจกรรมสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพัน ตามยุทธศาสตร์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี

นำโดยท่านผู้จัดการพุฒิพัฒน์ ธีรเวทย์วิกุล เป็นประธาน ในกิจกรรม Morning Talkประจำเดือนตุลาคม 2560 พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด

จัดกิจกรรม เพื่อสร้างความ รัก ความผูกพัน ตามแผนกิจกรรมสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพัน ตามยุทธศาสตร์ ที่ 14 ได้พูดคุย ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสนอแนะ ในการทำงานของแต่ละสายงาน สอบถามปัญหาการปฏิบัติงานของแต่ละสายงาน เพื่อแก้ไขปัญหา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมรับประทาน พร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีข้อสงสัย ปรึกษา ซักถาม และพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองตามวัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560

ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคาสาขาปราณบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน