การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี นำโดยนายชูชาติ ไม้คง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายสุภกฤต โตสุขโขบุญปัญญา ผู้ช่วยผู้จัดการกาประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี นายประเสริฐ เสลาหอม หัวหน้างานผลิต และพนักงานผลิตออกล้างตะกอนในเส้นท่อ ในเขตพื้นที่บริเวณ ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี นำโดยนายชูชาติ ไม้คง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายสุภกฤต โตสุขโขบุญปัญญา ผู้ช่วยผู้จัดการกาประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี นายประเสริฐ เสลาหอม หัวหน้างานผลิต และพนักงานผลิตออกล้างตะกอนในเส้นท่อ ในเขตพื้นที่บริเวณ ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี นำโดยนายชูชาติ ไม้คง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายสุภกฤต โตสุขโขบุญปัญญา ผู้ช่วยผู้จัดการกาประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี นายประเสริฐ เสลาหอม หัวหน้างานผลิต และพนักงานผลิตออกล้างตะกอนในเส้นท่อ ในเขตพื้นที่บริเวณ ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี นำโดยนายชูชาติ ไม้คงผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายสุภกฤต โตสุขโขบุญปัญญาผู้ช่วยผู้จัดการกาประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี นายประเสริฐ เสลาหอมหัวหน้างานผลิต และพนักงานผลิตออกล้างตะกอนในเส้นท่อ ในเขตพื้นที่บริเวณ ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ให้น้ำใสสะอาดและมีคุณภาพ ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด WSP ประจำเดือน ตุลาคม 2560 วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความประทับใจเเละสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้น้ำในพื้นที่ดังกล่าว  

เลื่อนขึ้นข้างบน