กปภ.สาขาปราจีนบุรี Morning Talk ประจำเดือนตุลาคม 2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาปราจีนบุรี Morning Talk ประจำเดือนตุลาคม 2560

กปภ.สาขาปราจีนบุรี Morning Talk ประจำเดือนตุลาคม 2560

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราจีนบุรี จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราจีนบุรี มีการกล่าวยินดีต้อนรับผู้จัดการคนใหม่ นายพิสิทธิ์ คล้ายยวงทอง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราจีนบุรี นายโอภาส ไผ่เกาะ ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมประชุม รายละเอียดการสนทนานั้นเกี่ยวกับข่าวสารของ กปภ. ปัญหาอุปสรรคในการทำงานของแต่ละงาน รวมถึงพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานร่วมกัน

เลื่อนขึ้นข้างบน