กปภ.สาขาหนองไผ่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วน รัฐวิสาหกิจและผู้จัดการธนาคารทุกแห่ง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาหนองไผ่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วน รัฐวิสาหกิจและผู้จัดการธนาคารทุกแห่ง

กปภ.สาขาหนองไผ่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วน รัฐวิสาหกิจและผู้จัดการธนาคารทุกแห่ง

วันที่ 11 ตุลาคม2560 เวลา 09.30 . - 11.00 . โดย นายธีระยุทธ ทองสุก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองไผ่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วน

รัฐวิสาหกิจและผู้จัดการธนาคารทุกแห่ง ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองไผ่ โดยตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายให้เป็น ประธานกลุ่มรัฐวิสาหกิจและธนาคารทุกแห่ง เพื่อปรึกษาหารือกำหนดการเป็นเจ้าภาพ จัดสภากาแฟและประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 

เลื่อนขึ้นข้างบน