การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี จัดประชุมประจำเดือนตุลาคม 2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี จัดประชุมประจำเดือนตุลาคม 2560

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี จัดประชุมประจำเดือนตุลาคม 2560

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี

จัดการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2560  นำโดยผู้จัดการ นายพุฒิพัฒน์ ธีรเวทย์วิกุล และหัวหน้างาน พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เพื่อมอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน และรับทราบผลการดำเนินงานไตรมาสที่ผ่านมา และเป้าหมายประจำปีงบประมาณ 2561 หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันและเน้นย้ำความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อการปฏิบัติงานที่ดีและการทำงานที่ราบรื่นต่อไป เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน