กปภ.สาขาบ้านนา ลงพื้นที่ออกหน่วยโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองฯ" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาบ้านนา ลงพื้นที่ออกหน่วยโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองฯ"

กปภ.สาขาบ้านนา ลงพื้นที่ออกหน่วยโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองฯ"

    เมื่อเร็วๆนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา นำโดยนายสุภรณ์ เฉลียวบุญ ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองฯ" ณ วัดองครักษ์ธรรมปัญญาราม ม.7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก โดยนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 60 ขวด ไปแจกจ่ายให้บริการแก่หน่วยงานราชการ และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมกันนี้ยังให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบประปาอีกด้วย

 

    งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน

มอบหมายให้หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมออกหน่วยในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดทางกระบือ หมู่11 ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก โดยนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 36 ขวด ไปแจกจ่ายให้บริการแก่หน่วยงานราชการ และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัดและถูกวิธี ซึ่งสร้างความประทับใจได้เป็นอย่างมาก อ่านต่อที่: http://www.pwa.co.th/news/view/55989
ผู้จัดการฯ มอบหมายให้หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมออกหน่วยในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดทางกระบือ หมู่11 ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก โดยนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 36 ขวด ไปแจกจ่ายให้บริการแก่หน่วยงานราชการ และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัดและถูกวิธี ซึ่งสร้างความประทับใจได้เป็นอย่างมาก อ่านต่อที่: http://www.pwa.co.th/news/view/55989
ผู้จัดการฯ มอบหมายให้หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมออกหน่วยในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดทางกระบือ หมู่11 ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก โดยนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 36 ขวด ไปแจกจ่ายให้บริการแก่หน่วยงานราชการ และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัดและถูกวิธี ซึ่งสร้างความประทับใจได้เป็นอย่างมาก อ่านต่อที่: http://www.pwa.co.th/news/view/55989

เลื่อนขึ้นข้างบน