กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ (กรค.) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 (กปภ.ข.) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงานได้พบปะ พูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ พร้อมนี้ได้คัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 4/2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ (กรค.) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 (กปภ.ข.) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงานได้พบปะ พูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ พร้อมนี้ได้คัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 4/2560

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ (กรค.) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 (กปภ.ข.) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงานได้พบปะ พูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ พร้อมนี้ได้คัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 4/2560

วันนี้ (12 ตุลาคม 2560) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โดยกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ นำโยนายสัญลักษณ์ เบ้าดี ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ พร้อมหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัดเข่าร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนตุลาคม 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงาน ได้พบปะ พูดคุย ตลอดจนปรึกษาหารือปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในการทำงาน ในการนี้ได้ทำการคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 4/2560 ซึ่งได้แก่ นายสุเทพ นิยมพงษ์ วิศวกร 5 งานเทคโนโลยีควบคุมการผลิต จากนั้นได้มีการร่วมกันทำความสะอาดในกิจกรรม 5 ส. ตามพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ 

เลื่อนขึ้นข้างบน