กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต ๘ ลงพื้นที่ซักซ้อมความเข้าใจในโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต ๘ ลงพื้นที่ซักซ้อมความเข้าใจในโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)

กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต ๘ ลงพื้นที่ซักซ้อมความเข้าใจในโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)

นายสฤษฎ์ อสนีจารึกจิต ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 8 มอบหมายให้งานน้ำสูญเสีย กองระบบจำหน่าย ลงพื้นที่ซักซ้อมความเข้าใจ ในโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ประจำไตรมาส 4 พร้อมทั้งตรวจและประเมินด้านระบบจำหน่าย เพื่อให้ กปภ.สาขา มีความเข้าใจในหลักการที่เป็นทิศทางเดียวกัน และให้คำแนะนำการใช้งานกับผู้จัดการ และพนักงาน กปภ.สาข ให้สามารถดำเนินการได้ตามตัวชี้วัดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 9-12 กันยายน 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน