กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.ข.10 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 1/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.ข.10 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 1/2561

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.ข.10 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)  ครั้งที่ 1/2561

      เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560  กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนายอลงกต คำมาเมือง ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ นำทีมพนักงานในสังกัดซึ่งประกอบด้วย งานบำรุงรักษา งานเทคโนโลยีควบคุมผลิต และงานควบคุมคุณภาพน้ำ 1-3  จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)  ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 

    ทั้งนี้  นายอลงกต คำมาเมือง ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.เขต 10 ได้ติดตามผลการดำเนินงานของไตรมาส 4 /2560 และมอบแผนการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำในปี 2561 ต่อไป นอกจากนี้ ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ ยังได้ชี้แจงประเด็นสำคัญอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่พนักงานในสังกัดได้รับทราบ เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปปรับใช้ในงานและยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน เพื่อพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ของ กปภ. ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน