การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง ดำเนินงานตามแผนลดน้ำสูญเสีย ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง ดำเนินงานตามแผนลดน้ำสูญเสีย ประจำเดือน ตุลาคม 2560

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง ดำเนินงานตามแผนลดน้ำสูญเสีย ประจำเดือน ตุลาคม 2560

เมื่อศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 22.00 . การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง นำโดย นายอธิวิศน์ เกิดภาณุพัฒน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง มอบหมายให้ นางฐิตารีย์ ฐิติรัชต์ธนกุล หัวหน้างานบริการฯ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันออกสำรวจตามแผนกิจกรรมลดน้ำสูญเสีย หาท่อเเตก/ท่อรั่ว บริเวณ ซอยมายเฮ้า ประจำเดือน ตุลาคม 2560 เพื่อลดน้ำสูญเสียแก่กปภ.

เลื่อนขึ้นข้างบน