การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา "จัดกิจกรรมโครงการ CSR" ครั้งที่ 1/2561 นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1,000 ขวด มอบให้แก่นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา "จัดกิจกรรมโครงการ CSR" ครั้งที่ 1/2561 นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1,000 ขวด มอบให้แก่นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา  "จัดกิจกรรมโครงการ CSR" ครั้งที่ 1/2561  นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1,000 ขวด มอบให้แก่นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา นำโดย นางชยาภรณ์ กิติวงศ์ภักดี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา, นายธยาน์พล เอกนิพิตรพงศ์ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และพนักงานในสังกัด ออกจัด "กิจกรรมโครงการ CSR" ครั้งที่ 1/2561 นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1,000 ขวด มอบให้แก่นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง เพื่อให้บริการน้ำดื่มแก่ประชาชนจิตอาสาที่มาเตรียมพื้นที่ เพื่อเตรียมงานพระราชพิธีวางดอกไม้จันทร์ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชฯ พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดกิจกรรมการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาสันนิบาตภาคกลาง ประจำปี 2560 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน