การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตร(ถวายภัตตาหารเช้า)เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี ในวันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ วัดดงสัก ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตร(ถวายภัตตาหารเช้า)เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี ในวันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ วัดดงสัก ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา  เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตร(ถวายภัตตาหารเช้า)เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ  1 ปี ในวันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ วัดดงสัก ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา� นางชยาภรณ์ กิติวงศ์ภักดี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา� มอบหมายให้หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตร(ถวายภัตตาหารเช้า)เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ� 1 ปี ในวันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ วัดดงสัก ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน