กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

          ด้วย กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ จะดำเนินการประสานท่อสูบจ่ายน้ำหลัก ที่หน่วยบริการบำเหน็จณรงค์ (แม่ข่าย)  จึงจำเป็นจะต้องทำการหยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราว ในระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 21.00 น. - 19 ตุลาคม 2560 เวลา 05.00 น. ส่งผลกระทบให้น้ำประปาไม่ไหลในพื้นที่อำเภอบำเหน็จณรงค์  อำเภอจัตุรัส (บางส่วน) และ ตำบลหนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

            การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบำเหน็จณรงค์ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 - 4412 –7105  หรือ PWA Contact Center 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน