วันที่ 19 ตุลาคม 2560 กปภ.สาขาแม่สายเข้าร่วมกิจกรรมโครงการแสดงความอาลัยและกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 กปภ.สาขาแม่สายเข้าร่วมกิจกรรมโครงการแสดงความอาลัยและกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 กปภ.สาขาแม่สายเข้าร่วมกิจกรรมโครงการแสดงความอาลัยและกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 กปภ.สาขาแม่สาย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการแสดงความอาลัยและกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ ลานเอนกประสงค์บ้านปางสา หมู่ที่ 17 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย กิจกรรมครั้งนี้ได้แจกน้ำดื่มตราสัญญลักษณ์ กปภ.จำนวน 250 ขวด

เลื่อนขึ้นข้างบน