กปภ.สาขาแม่สะเรียง สนุบสนุนน้ำดื่ม ให้กับเทศบาลตำบลแม่สะเรียงในการจัดเตรียมสถานที่พระราชพิธี การเผาดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิง พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชการที่ 9 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาแม่สะเรียง สนุบสนุนน้ำดื่ม ให้กับเทศบาลตำบลแม่สะเรียงในการจัดเตรียมสถานที่พระราชพิธี การเผาดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิง พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชการที่ 9

กปภ.สาขาแม่สะเรียง สนุบสนุนน้ำดื่ม ให้กับเทศบาลตำบลแม่สะเรียงในการจัดเตรียมสถานที่พระราชพิธี การเผาดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิง พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชการที่ 9

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 กปภ.สาขาแม่สะเรียง โดยนายธนพล อัตถวิบูลย์กุล ผู้จัดการกปภ.สาขาแม่สะเรียง มอบหมายให้นายอิทธิพล แข็งแรง หัวหน้างานบริการฯและพนักงาน สนุบสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ. จำนวน 200 ขวด ให้กับเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ร่วมกับกรมทหารพรานที่ 36 ที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง กำนันผู้ใหญ่บ้าน ในการจัดเตรียมสถานที่พระราชพิธี การเผาดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิง พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชการที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณอมราวาส อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

เลื่อนขึ้นข้างบน