กปภ.สาขาหนองเรือ จัดกิจกรรม ”สนทนายามเช้า“ (Morning Talk) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาหนองเรือ จัดกิจกรรม ”สนทนายามเช้า“ (Morning Talk) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

กปภ.สาขาหนองเรือ  จัดกิจกรรม ”สนทนายามเช้า“ (Morning Talk) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ประจำเดือน ตุลาคม  ๒๕๖๐

                  ในวันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองเรือ โดยนายเดชชัย จันทพล ผู้จัดการ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น วางแผนการดำเนินงาน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานภายในองค์กร และเน้นย้ำในค่านิยมองค์กร "มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน"

เลื่อนขึ้นข้างบน