กปภ.สาขาชุมแพ จัดกิจกรรม ”สนทนายามเช้า“ (Morning Talk) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาชุมแพ จัดกิจกรรม ”สนทนายามเช้า“ (Morning Talk) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

กปภ.สาขาชุมแพ  จัดกิจกรรม ”สนทนายามเช้า“ (Morning Talk) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ประจำเดือน ตุลาคม  ๒๕๖๐

                  ในช่วงเช้าวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมแพ โดยนายอมรเกียรติ  โนนทนวงษ์ ผู้จัดการ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการพบปะ พูดคุย รับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งเป็นการส่งเสริมความผูกพันตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร

เลื่อนขึ้นข้างบน