กปภ.สาขาพยุหะคีรีจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 1/2561 ประจำเดือนตุลาคม 2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาพยุหะคีรีจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 1/2561 ประจำเดือนตุลาคม 2560

กปภ.สาขาพยุหะคีรีจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 1/2561 ประจำเดือนตุลาคม 2560

กปภ.สาขาพยุหะคีรีจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 4/2561 ประจำเดือนตุลาคม 2560 ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี นำโดย นายเพิ่มพูล  ทองไพบูลย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี หัวหน้างาน และพนักงานโดยพร้อมเพียงกัน หัวข้อการสนทนา รายละเอียดงานกระถินประราชทาน กปภ. ปี 2560 ณ จังหวัดกำกแพงเพชร  และงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทร์ เข้าร่วมงานพร้อมมอบน้ำดื่มบรรจุขวด 2,000 ขวด ภายในงานด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน