กปภ.สาขาแม่สาย เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaningday กับอำเภอแม่สาย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาแม่สาย เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaningday กับอำเภอแม่สาย

กปภ.สาขาแม่สาย เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaningday กับอำเภอแม่สาย

ในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 กปภ.สาขาแม่สาย เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาฝ่ายงานบริการประชาชน ร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาด ณ ลานที่ว่าการอำเภอแม่สาย เพื่อเตรียมความพร้อมพิธีถวายพระเพลิงบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เลื่อนขึ้นข้างบน