กปภ.สาขาท่าตะโก จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 1/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาท่าตะโก จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 1/2561

กปภ.สาขาท่าตะโก จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าตะโก นำโดย นายวีระพล จันทรสกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าตะโก พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 1/2561 เพื่อร่วมพบปะพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงาน รวมทั้งชี้แจงผลการดำเนินงานของปีงบประมาณปี 60 การจัดทำแผนการตลาด 3 ด้าน ปีงบประมาณ 2561 ประกอบด้วย 1.เป้าผู้ใช้น้ำรายใหม่2.การลดอัตราน้ำสูญเสีย และ3.การเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย และพูดคุยในเรื่องการร่วมเป็นจิตอาสาการบริการน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ในงานพระราชพิธีวางดอกไม้จันทร์ถวาย พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชฯ ณ ที่ว่าการอำเภอท่าตะโก จ.นครสวรรค์ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน