จังหวัดเชียงรายจัดพิธีรับไฟหลวงพระราชทานอย่างสมพระเกียรติ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

จังหวัดเชียงรายจัดพิธีรับไฟหลวงพระราชทานอย่างสมพระเกียรติ

จังหวัดเชียงรายจัดพิธีรับไฟหลวงพระราชทานอย่างสมพระเกียรติ

       วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายกฤช เกษจรัล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงาน ร่วมพิธีอัญเชิญไฟหลวงพระราชทาน ณ บริเวณห้องโถง (ชั้น 1) ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้อัญเชิญไฟหลวงพระราชทาน จากตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดโคมตะเกียง เพื่อรับไฟหลวงพระราชทานไว้ให้จังหวัดละ 1 ดวง ไปเก็บรักษาไว้ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

ปนัดดา  เวียงสี/นักประชาสัมพันธ์ภาพ/ข่าว 

เลื่อนขึ้นข้างบน