กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.10 จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนตุลาคม 2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.10 จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนตุลาคม 2560

กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.10 จัดกิจกรรม Morning Talk  ประจำเดือนตุลาคม 2560

          เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนางสาวจุฑามาศ เฉลิมกิจ ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน นำทีมพนักงานในสังกัดซึ่งประกอบด้วย งานการเงิน  งานบัญชีเจ้าหนี้และงานประมวลบัญชี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

    ทั้งนี้ นางสาวจุฑามาศ เฉลิมกิจ  ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน กปภ.เขต 10 ได้กล่าวถึงการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในกองบัญชีและการเงิน โดยจะต้องทำงานแบบเชิงรุกและมีความละเอียดรอบคอบให้ทันต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และให้พนักงานทุกท่านเตรียมพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมของ กปภ.ทุกกิจกรรมโดยเฉพาะเรื่องการแต่งกายไปร่วมกิจกรรม ทั้งยังถ่ายทอดนโยบายของรักษาการผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ให้ทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืน และเปิดโอกาสให้พนักงานได้พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน เพื่อพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ของ กปภ. อีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน