กปภ.ข.10 ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงาน ขานรับนโยบายปี 2561 รุกเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย เพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่และลดน้ำสูญเสีย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.ข.10 ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงาน ขานรับนโยบายปี 2561 รุกเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย เพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่และลดน้ำสูญเสีย

กปภ.ข.10 ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงาน ขานรับนโยบายปี 2561 รุกเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย เพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่และลดน้ำสูญเสีย

      เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10, นางเสาวรส คงทวีศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10, ผู้อำนวยการกองและผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด กปภ.ข.10 จำนวน 9 สาขา ได้แก่ สาขานครสวรรค์ สาขาท่าตะโก สาขาลาดยาว สาขาพยุหะคีรี สาขาอุทัยธานี สาขาชัยนาท สาขาพิจิตร สาขาบางมูลนาคและสาขาตะพานหิน ร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

    ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ให้ กปภ.สาขาทุกสาขา เร่งรัดดำเนินการเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย ผู้ใช้น้ำรายใหม่โดยเน้นประเภท 2 และ 3  การลดน้ำสูญเสียและติดตามแผน WSP&PM เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่ กปภ. โดยให้ กปภ.สาขา จัดเตรียมแผนการดำเนินงานเพื่อรุกสู่เป้าหมายเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย เพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่ ลดน้ำสูญเสียต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน