การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโพนทอง บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ในงานประเพณีลอยกระทง ณ บึงแหลมพยอม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโพนทอง บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ในงานประเพณีลอยกระทง ณ บึงแหลมพยอม

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโพนทอง บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ในงานประเพณีลอยกระทง ณ  บึงแหลมพยอม

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนทอง นำโดยนางยุภาพร สุวรรณผิวผู้จัดการฯ พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 200 ขวด ในงานประเพณีลอยกระทง ณ บึงแหลมพะยอม ต.แวง. อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลโพนทอง

เลื่อนขึ้นข้างบน