การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ สานสัมพันธ์ท้องถิ่น ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ สานสัมพันธ์ท้องถิ่น ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ สานสัมพันธ์ท้องถิ่น ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ นำโดยนางภัทราภรณ์ ต่างประโคน ผู้จัดการฯ และพนักงานในสังกัด ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในชุมชน รวมถึงเป็นการสานสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงอ่างเก็บน้ำแก่งละว้า ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบ ของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ 

เลื่อนขึ้นข้างบน