กปภ.ข.10 จับมือ กปภ.สาขานครสวรรค์ รุกจัดกิจกรรมรับชำระค่าติดตั้ง เพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่ ขานรับนโยบายเด่น กปภ. ปี 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.ข.10 จับมือ กปภ.สาขานครสวรรค์ รุกจัดกิจกรรมรับชำระค่าติดตั้ง เพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่ ขานรับนโยบายเด่น กปภ. ปี 2561

กปภ.ข.10 จับมือ กปภ.สาขานครสวรรค์ รุกจัดกิจกรรมรับชำระค่าติดตั้ง เพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่ ขานรับนโยบายเด่น กปภ. ปี 2561

      นายสุธี  มาลีศรี ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 มอบหมายให้นางพรพิมล ชื่นศรีวิโรจน์ หัวหน้างาน 8 งานลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมทีมงานร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ นำโดยนายจินอา สุภานันท์ ผู้จัดการ กปภ.สาขนครสวรรค์ มอบหมายให้นางรัชนีกร รุมพล  หัวหน้างานอำนวยการและพนักงานในสังกัด ออกหน่วยบริการรับชำระค่าติดตั้งน้ำประปา เพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่ในโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ในพื้นที่ปรับปรุงขยายระบบประปา ณ พื้นที่หมู่บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 3 ต.อ่างทอง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 

      สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นับเป็นกิจกรรมเชิงรุกที่ กปภ.เขต10 มุ่งหวังเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำให้ได้ตามเป้าของโครงการปรับปรุงขยายระบบประปาใหม่ที่ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้น  โดยมีทีมงานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.10ร่วมกับ กปภ.สาขานครสวรรค์ ออกหน่วยบริการรับชำระค่าติดตั้ง บริการตอบข้อซักถาม พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน เงื่อนไข ประมาณการค่าใช้จ่ายเบื้องต้นและมอบของที่ระลึกตราสัญลักษณ์ กปภ.สำหรับผู้ที่ชำระค่าติดตั้งน้ำประปา ณ จุดบริการ อันเป็นการสร้างความประทับใจ มอบความสะดวกสบายแก่ผู้ขอใช้น้ำ ขานรับนโยบายเด่นประจำปีงบประมาณ 2561 ด้านรายได้ที่เน้นย้ำให้ทำการตลาดเพื่อการจำหน่ายน้ำให้ได้ตามเป้า โดยมีผู้มาชำระค่าติดตั้งเป็นผู้ใช้น้ำรายใหม่ของ กปภ.จำนวน 76 รายและมีจำนวนอีกเกือบ 100 รายที่ยื่นใบคำขอติดตั้งไว้แล้วและประสงค์ไปชำระค่าติดตั้งเองที่สำนักงาน กปภ.สาขานครสวรรค์ ซึ่งต่อจากนี้ กปภ.สาขานครสวรรค์ จะได้เตรียมพร้อมดำเนินการรับชำระค่าติดตั้งให้แล้วเสร็จและเข้าทำการติดตั้งมาตรวัดน้ำเพื่อจ่ายน้ำประปาให้แก่ประชาชนโดยเร็วที่สุดต่อไป 

เลื่อนขึ้นข้างบน