การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โดยนายเสริม หึกขุนทด ผู้อำนวยการกปภ.ข.6 พร้อม ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้างานในสังกัด ประชุมติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โดยนายเสริม หึกขุนทด ผู้อำนวยการกปภ.ข.6 พร้อม ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้างานในสังกัด ประชุมติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โดยนายเสริม หึกขุนทด ผู้อำนวยการกปภ.ข.6 พร้อม ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้างานในสังกัด ประชุมติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โดยนายเสริม หึกขุนทด ผู้อำนวยการกปภ.ข.6 พร้อม ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้างานในสังกัด ประชุมติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ว่าพบปัญหาอุปสรรคเรื่องใดบ้างหรือไม่ พร้อมหารือแนวทางการแก้ไข เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ พร้อมให้บริการประชาชนมากที่สุด ในการนี้ ได้ติดตามผลการประเมิน กปภ.สาขาดีเด่น ย้ำที่ประชุมเร่งให้ทันตามเวลาที่กำหนด 

เลื่อนขึ้นข้างบน