ปรบมือรัว ๆ ...ผู้ใช้น้ำชื่นชม ทีมกปภ.สาขาบ้านไผ่ แจ้งข่าวว่องไว แก้ปัญหารวดเร็วทันใจ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ปรบมือรัว ๆ ...ผู้ใช้น้ำชื่นชม ทีมกปภ.สาขาบ้านไผ่ แจ้งข่าวว่องไว แก้ปัญหารวดเร็วทันใจ

ปรบมือรัว ๆ ...ผู้ใช้น้ำชื่นชม ทีมกปภ.สาขาบ้านไผ่ แจ้งข่าวว่องไว แก้ปัญหารวดเร็วทันใจ

ปรบมือรัว ๆ ...ผู้ใช้น้ำชื่นชม ทีมกปภ.สาขาบ้านไผ่ แจ้งข่าวว่องไว แก้ปัญหารวดเร็วทันใจ   

ยิ้มกว้าง การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ นำโดยนางภัทราภรณ์ ต่างประโคน ผู้จัดการฯ ในฐานะผู้นำทีมงาน กล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนผู้ใช้น้ำ ที่ให้การชื่นชมการทำงานของทีมงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ ผ่านช่องทางกลุ่มไลน์ "มั่นใจคุณภาพ กปภ.สาขาบ้านไผ่" ทั้งนี้ กปภ.บ้านไผ่ ได้แจ้งข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่นกลุ่มไลน์มั่นใจคุณภาพ กปภ.สาขาบ้านไผ่, กลุ่มผู้บริหารอำเภอบ้านไผ่ และFacebook รวมไปถึงการจับมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกระจายข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทำให้พี่น้องประชาชน สามารถเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุ ซึ่งช่วยลดปัญหาเรื่องร้องเรียนและสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก จนได้รับคำชื่นชม และกำลังใจเสมอเวลาปฏิบัติหน้าที่

เลื่อนขึ้นข้างบน