กปภ.สาขาเพชรบุรี ประกาศปิดน้ำเพื่อตัดประสานท่อ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาเพชรบุรี ประกาศปิดน้ำเพื่อตัดประสานท่อ

กปภ.สาขาเพชรบุรี ประกาศปิดน้ำเพื่อตัดประสานท่อ

                            ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี มีความจำเป็นที่ต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๒๕ มม. บริเวณข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ในวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา๑๐.00–๑๓.00 . ช่วงเวลาดำเนินการส่งผลกระทบให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณพื้นที่ ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

                          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนผู้ใชน้ำ ได้สำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว เมื่อตัดประสานท่อแล้วเสร็จจะทำการเปิดจ่ายน้ำให้บริการทันที จึงขออภัย ในความไม่สะดวกในครั้งนี้ สอบถามรายละเอียาเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 032-492300

เลื่อนขึ้นข้างบน