บริการประชาชนด้วยหัวใจ กปภ.สาขาบ้านไผ่ จัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รับคำร้องขอติดตั้งประปาใหม่ ในพื้นที่โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

บริการประชาชนด้วยหัวใจ กปภ.สาขาบ้านไผ่ จัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รับคำร้องขอติดตั้งประปาใหม่ ในพื้นที่โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน

บริการประชาชนด้วยหัวใจ กปภ.สาขาบ้านไผ่ จัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รับคำร้องขอติดตั้งประปาใหม่ ในพื้นที่โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน

วานนี้ (9 พฤศจิกายน 2569) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่ นำโดย นางภัทราภรณ์ ต่างประโคน ผู้จัดการประปา พร้อมทีมงานในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รับคำร้องขอติดตั้งประปาใหม่ ในพื้นที่โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านหนองแซง หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 7 , บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3 และ บ้านขามป้อม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง 

เลื่อนขึ้นข้างบน