ร่วมออกหน่วยอำเภอยิ้ม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเมืองพล บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. และออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ร่วมออกหน่วยอำเภอยิ้ม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเมืองพล บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. และออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ร่วมออกหน่วยอำเภอยิ้ม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเมืองพล บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. และออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

วานนี้  ( 9 พฤศจิกายน 2560)  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล นำโดย นายสุนันท์ รักษาชัฏ ผู้จัดการฯ พร้อมหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. และออกหน่วยบริการเคลื่อนที่โครงการ อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ร่วมกับอำเภอพล ณ ศาลาวัดบ้านเพ็กน้อย ม.5 บ้านเพ็กน้อย ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น

เลื่อนขึ้นข้างบน