รปก.1 เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 4/2560 ของ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.10 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

รปก.1 เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 4/2560 ของ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.10

รปก.1 เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 4/2560 ของ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.10

   เมื่อวันที่ 9 และ 10 พฤศจิกายน 2560 นายชโยดม กาญจโนมัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ1) เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2560 โดยมีนายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ผู้อำนวยการกอง, ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัดเขต 10 ทั้ง 26 สาขา เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมวังจันน์ริเวอร์วิว อ.เมือง จ.พิษณุโลก

   สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 4/2560 เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ 2560 พร้อมกันนี้ยังมีการนำเสนอแผนงานเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่ายและลดอัตราน้ำสูญเสียของ กปภ.สาขา รวมทั้งการมอบนโยบายขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย กปภ.ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยท่านรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) อีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน