การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาอรัญประเทศ ร่วมกับ กปภ.สาขาวัฒนานคร นำโดยนายสกล ถุงทรัพย์ ผจก.กปภ.สาขาอรัญประเทศ และนายพลวัฒน์ บุญสุทธิ ผจก.กปภ.สาขาวัฒนานคร ดำเนินการส่งมอบศาลาอเนกประสงค์และห้องน้ำ/ห้องสรงน้ำให้แก่วัดระเบาะหูกวาง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาอรัญประเทศ ร่วมกับ กปภ.สาขาวัฒนานคร นำโดยนายสกล ถุงทรัพย์ ผจก.กปภ.สาขาอรัญประเทศ และนายพลวัฒน์ บุญสุทธิ ผจก.กปภ.สาขาวัฒนานคร ดำเนินการส่งมอบศาลาอเนกประสงค์และห้องน้ำ/ห้องสรงน้ำให้แก่วัดระเบาะหูกวาง

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาอรัญประเทศ ร่วมกับ กปภ.สาขาวัฒนานคร นำโดยนายสกล ถุงทรัพย์ ผจก.กปภ.สาขาอรัญประเทศ และนายพลวัฒน์ บุญสุทธิ ผจก.กปภ.สาขาวัฒนานคร ดำเนินการส่งมอบศาลาอเนกประสงค์และห้องน้ำ/ห้องสรงน้ำให้แก่วัดระเบาะหูกวาง

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาอรัญประเทศ ร่วมกับ กปภ.สาขาวัฒนานคร นำโดยนายสกล ถุงทรัพย์ ผจก.กปภ.สาขาอรัญประเทศ และนายพลวัฒน์ บุญสุทธิ ผจก.กปภ.สาขาวัฒนานคร ดำเนินการส่งมอบศาลาอเนกประสงค์และห้องน้ำ/ห้องสรงน้ำให้แก่วัดระเบาะหูกวาง โดยได้รับเกียรติจากนายสุรชัย เชื้อแพ่ง ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 เป็นผู้แทนส่งมอบให้กับนายปิติพัฒน์ ทรัพย์เชาวกูล ปลัดอำเภอวัฒนานครเป็นผู้แทนรับมอบ ซึ่งเป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของการประปาส่วนภูมิภาค ที่มุ่งเน้นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Corporate Social Responsibilty) เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์และประชาชนใช้ศาลาอเนกประสงค์และห้องน้ำ/ห้องสรงน้ำในการประกอบศานากิจต่างๆโดย กปภ.สาขาอรัญประเทศและสาขาวัฒนานครร่วมสนับสนุนเงิน 20,000 บาท ร่วมติดตังกระจกพร้อมติดตั้งกรอบอลูมิเนียมรอบศาลาอเนกประสงค์ และร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดสัญลักษณ์ (กปภ.)ไอศกรีมร่วมแจกให้กับผู้เข้าร่วมงานและยังเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความผูกพันกับชาวบ้านได้เป็นอย่างดี

เลื่อนขึ้นข้างบน