ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างสถานีผลิตน้ำพระปรง กำลังการผลิต 1000 ลบ./ ชม. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างสถานีผลิตน้ำพระปรง กำลังการผลิต 1000 ลบ./ ชม.

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างสถานีผลิตน้ำพระปรง กำลังการผลิต 1000 ลบ./ ชม.

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 นายสุรชัย เชื้อแพ่ง ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 ลงพื้นทีสถานที่ก่อสร้างสถานีผลิตน้ำพระปรงโดยมีนายสกล ถุงทรัพย์ ผจก.กปภ.สาขาอรัญประเทศและนายพลวัฒน์ บุญสุทธิ ผจก.กปภ.สาขาวัฒนานครพร้อมด้วยพนักงานในสังกัดให้การต้อนรับ โดยการลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้าง สถานีผลิตน้ำพระปรงอัตรากำลังการผลิต 1000 ลบ.ม/ชม และแหล่งน้ำที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาในพื้นที่ที่ใช้รองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว โดย ผอ.เน้นย้ำการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

เลื่อนขึ้นข้างบน