กปภ.สาขาปราจีนบุรี ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2560 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาปราจีนบุรี ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2560 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี

กปภ.สาขาปราจีนบุรี ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2560  เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 กปภ.สาขาปราจีนบุรี นำโดย นายพิสิทธิ์ คล้ายยวงทอง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราจีนบุรี นายโอภาส ไผ่เกาะ ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราจีนบุรี หัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานในสังกัด ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2560 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน