กปภ.สาขาพัทยา (พ) เดินหน้าโครงการวางท่อประปาขยายเขต อบต.ตาสิทธิ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาพัทยา (พ) เดินหน้าโครงการวางท่อประปาขยายเขต อบต.ตาสิทธิ์

กปภ.สาขาพัทยา (พ) เดินหน้าโครงการวางท่อประปาขยายเขต อบต.ตาสิทธิ์

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นำโดยนายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา พร้อมด้วยนายสรายุทธ ทองเหี่ยง หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ๒ และนายมงคล ประสิทธิ์คุ้มเพียร หัวหน้างานแผนงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ เข้าหารือกับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์ เรื่อง โครงการวางท่อประปาขยายเขตในพื้นที่ อบต.ตาสิทธิ์ และสถานีเพิ่มแรงดัน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เพื่อแก้ปัญหาน้ำในการอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนิงานได้ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ และมีระยะเวลาดำเนินงาน ๖ เดือน

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน