กปภ.สาขาตาก จัดกิจกรรม “สนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกันยายน 2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาตาก จัดกิจกรรม “สนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกันยายน 2560

กปภ.สาขาตาก จัดกิจกรรม “สนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกันยายน 2560

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตาก โดย นางเพลินพิศ วิสูง ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตาก หัวหน้างานและพนักงานในสังกัดร่วมกิจกรรม "สนทนายามเช้า (Morning Talk)" พร้อมประชุมประจำเดือน กันยายน 2560 โดยเนื้อหาการประชุมคือแจ้งให้พนักงานทราบ แผนการดำเนินงานแต่ละงานให้สอดคล้องตามเป้าหมายประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย พร้อมคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 4/2560 ดดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกคือ..แสงทิวา อิ่มเอิบสิน นักบริหารงานทั่วไป 7 งานอำนวยการ ซึ่งเหตุผลที่ได้รับคัดเลือกคือ มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน ปฎิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี

เลื่อนขึ้นข้างบน