การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายเกียรติศักดิ์ พึ่งสมศักดิ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงาน เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงก่อให้เกิดเทคโนโลยีฝนหลวง บรรเทาความทุกข์ยากแก่พสกนิกรให้รอดพ้นความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ณ ห้องประชุมสิงขร โรงแรมประจวบแกรน อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เลื่อนขึ้นข้างบน