การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทองร่วมจัดกิจกรรมสนาทนายามเช้า(Morning Talk) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทองร่วมจัดกิจกรรมสนาทนายามเช้า(Morning Talk)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทองร่วมจัดกิจกรรมสนาทนายามเช้า(Morning Talk)

นายสุชาติ   พลอยล้วน ผุ้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการปฏิบัติงานในแต่ละสายงานและแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ผลการดำเนินงาน ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2

เลื่อนขึ้นข้างบน