กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อตัดประสานท่อเมน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อตัดประสานท่อเมน

กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อตัดประสานท่อเมน

                  ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา  จะทำการตัดประสานท่อเมนเดิมเข้ากับท่อวางใหม่ บริเวณซอยขวัญดี ถนนสงขลา-นาทวี 5ตำบลเขารูปช้าง  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา เพื่อขยายพื้นที่ให้บริการน้ำประปาได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

                   ในการนี้   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลาจึงมีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปา เป็นการชั่วคราว ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน  2560  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 15.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ  โดยส่งผลกระทบทำให้น้ำประปาไม่ไหลในบริเวณ ดังนี้           

 

-          ชุมชนบ้านสวนตูล (ฝั่งซ้าย) ทั้งหมด ตั้งแต่ ซอย 1 สวนตูล ถึง ซอย 14 สวนตูล

-          สวนสัตว์สงขลา

 

                    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา  จึงขอความร่วมมือให้ผู้ใช้น้ำโปรดเตรียมสำรองน้ำประปาไว้ใช้ให้เพียงพอต่อความต้องการในวันและเวลาดังกล่าว  ทั้งนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะทำการเปิดจ่ายน้ำโดยทันที และต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ  โอกาสนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่  0-7455-0693-5 หรือ PWA Call Center  1662

เลื่อนขึ้นข้างบน