ผู้บริหารสายงาน กปภ.ข.๓ ร่วมการประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง (ครส.) ครั้งที่ ๑๐ ปี ๒๕๖๐ ผ่านระบบVDO Conference (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ผู้บริหารสายงาน กปภ.ข.๓ ร่วมการประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง (ครส.) ครั้งที่ ๑๐ ปี ๒๕๖๐ ผ่านระบบVDO Conference

ผู้บริหารสายงาน กปภ.ข.๓ ร่วมการประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง (ครส.) ครั้งที่ ๑๐ ปี ๒๕๖๐ ผ่านระบบVDO Conference

ผู้บริหารสายงาน กปภ.ข.๓ ร่วมการประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง (ครส.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ ผ่านระบบVDO Conference

          วันนี้ (วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป  นายจักรพงศ์  คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ พร้อมด้วย นายสราวุธ  เอี่ยมสงคราม ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ร่วมการประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง (ครส.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ ผ่านระบบVDO Conference  สำนักงานใหญ่ กปภ.  ณ ห้องประชุม ๑๕๐๘ ชั้น ๕ อาคาร ๑  โดยมี ผู้อำนวยการกองในสังกัด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ณ ห้องประชุม ๑ อาคาร ๑ ชั้น ๓ ที่ทำการสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน