การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา โดยนางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา โดยนางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา โดยนางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ในวันอังคารที่ 14  พฤศจิกายน 2560

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา นำโดยนางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 . ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาท่ามะกา เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ร่วมประชุมหารือถึงแผนการเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่ายและแผนลดน้ำสูญเสียให้เกิดผลดีเป็นไปตามเป้าหมาย และมอบหมายให้แต่ละงานรับผิดชอบจัดส่งข้อมูลรายงานให้ทันตามกำหนด พูดคุยปัญหาในแต่ละงาน และติดตามโครงการ WSP ทำการล้างถังตกตะกอนตามแผน และทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

เลื่อนขึ้นข้างบน