วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 โดย นายธีระยุทธ ทองสุก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขหนองไผ่ จัดโครงการสนทนายามเช้า (MOrning Talk) ครั้งที่ 2/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 โดย นายธีระยุทธ ทองสุก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขหนองไผ่ จัดโครงการสนทนายามเช้า (MOrning Talk) ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 โดย นายธีระยุทธ ทองสุก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขหนองไผ่  จัดโครงการสนทนายามเช้า (MOrning Talk) ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 โดย นายธีระยุทธ ทองสุก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขหนองไผ่ จัดโครงการสนทนายามเช้า (MOrning Talk) ครั้งที่ 2/2561โดยกล่าว

- แจ้งผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 ให้พนักงานทราบ

- แจ้งเป้าหมายประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อวางแผนการดำเนินงานให้ได้ตามเป้าหมาย

- เตรียมแผนการหาผู้ใช้น้ำรายใหม่เพิ่ม


 

เลื่อนขึ้นข้างบน