กปภ.เขต 10 จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.เขต 10 จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560

กปภ.เขต 10  จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560

  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 นำโดยนายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560  มีนายสุธี มาลีศรี ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม

  ทั้งนี้ นายประกอบ พิทยาภรณ์ ได้นำคณะผู้บริหารและพนักงานในสังกัด กปภ.ข.10  ร่วมกันปลูก บำรุงรักษาและตัดแต่งต้นไม้บริเวณโดยรอบสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้อันมีค่าของชาติแก่พนักงานในสังกัด กปภ.ข.10 อีกทั้งยังเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน