กปภ.ข.10 ผนึกพลัง กปภ.สาขาทุ่งเสลี่ยม รุกเพิ่มผู้ใช้น้ำ เปิดตัวโครงการใหม่ “จ่ายค่าติดตั้งปุ๊บ ติดตั้งน้ำประปาทันทีใน 24 ชม.” เน้นรวดเร็ว ทันใจ หวังดึงดูดลูกค้าเพิ่ม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.ข.10 ผนึกพลัง กปภ.สาขาทุ่งเสลี่ยม รุกเพิ่มผู้ใช้น้ำ เปิดตัวโครงการใหม่ “จ่ายค่าติดตั้งปุ๊บ ติดตั้งน้ำประปาทันทีใน 24 ชม.” เน้นรวดเร็ว ทันใจ หวังดึงดูดลูกค้าเพิ่ม

กปภ.ข.10 ผนึกพลัง กปภ.สาขาทุ่งเสลี่ยม รุกเพิ่มผู้ใช้น้ำ เปิดตัวโครงการใหม่ “จ่ายค่าติดตั้งปุ๊บ  ติดตั้งน้ำประปาทันทีใน 24 ชม.” เน้นรวดเร็ว ทันใจ หวังดึงดูดลูกค้าเพิ่ม

     เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา นายสุธี  มาลีศรี ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 มอบหมายให้ทีมงานลูกค้าสัมพันธ์ ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งเสลี่ยม โดยนายนรินทร์ จันทรังษี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งเสลี่ยม พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ทำการตลาดเชิงรุกเปิดตัวโครงการใหม่ "จ่ายค่าติดตั้งปุ๊บ  ติดตั้งน้ำประปาทันทีภายใน 24 ชม." บริเวณหน้าสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

     ทั้งนี้ ทีมงานลูกค้าสัมพันธ์ได้นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ เผยแพร่สปอตประชาสัมพันธ์ชุด "จ่ายค่าติดตั้งปุ๊บ  ติดตั้งน้ำประปาทันทีภายใน 24 ชม." โดยการประกาศนำขบวนทีมพนักงาน กปภ.ที่เดินเข้าพบปะประชาชนในพื้นที่โครงการก่อสร้างขยายระบบประปาของ กปภ.สาขาทุ่งเสลี่ยม เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการนี้ พร้อมทั้งแนะนำขั้นตอนเบื้องต้นในการขอติดตั้งน้ำประปา มอบน้ำดื่มบรรจุขวดและของที่ระลึกตราสัญลักษณ์ กปภ. อีกทั้งเข้าพบผู้นำชุมชนได้แก่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 และหมู่ 11 ต.กลางดง เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ช่วยเผยแพร่สปอตโครงการผ่านเสียงตามสายประจำหมู่บ้านอีกด้วย

      สำหรับ "โครงการจ่ายค่าติดตั้งปุ๊บ  ติดตั้งน้ำประปาทันทีภายใน 24 ชม." เป็นโครงการเพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่ที่จะดำเนินการระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2560 ของ กปภ.สาขาทุ่งเสลี่ยม โดยมุ่งตอบสนองความต้องการที่รวดเร็ว ทันใจแก่ผู้ขอติดตั้งน้ำประปารายใหม่ ภายใต้แนวคิดที่ว่า ชำระค่าติดตั้งน้ำประปาวันนี้  เจ้าหน้าที่ กปภ.สามารถเข้าติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้น้ำประปาได้เลยภายใน 24 ชั่วโมง

เลื่อนขึ้นข้างบน