กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.10 จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.10 จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.10 จัดกิจกรรม Morning Talk  ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

     เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนางสาวจุฑามาศ เฉลิมกิจ ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน นำทีมพนักงานในสังกัดซึ่งประกอบด้วย งานการเงิน  งานบัญชีเจ้าหนี้และงานประมวลบัญชี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ณ ห้องประชุมกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 

    ทั้งนี้ นางสาวจุฑามาศ เฉลิมกิจ  ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน กปภ.เขต 10 ได้กล่าวถึง การปรับปรุงการทำงานต่างๆ ในกองบัญชีและการเงิน โดยจะต้องปฏิบัติงานให้มีความละเอียดรอบคอบและแก้ไขปัญหาต่างๆให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี พร้อมทั้งเชิญชวนให้พนักงานเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายสมาชิก ทั้งยังถ่ายทอดนโยบายของท่านรักษาการผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ให้ทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนและเปิดโอกาสให้พนักงานได้พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน เพื่อพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ของ กปภ.อีกด้วย 

เลื่อนขึ้นข้างบน