กปภ.สาขาคลองใหญ่ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาคลองใหญ่ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่

กปภ.สาขาคลองใหญ่ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 กปภ.สาขาคลองใหญ่ นำโดย นายจิรพงค์  แสวงการ ผจก.กปภ.สาขาคลองใหญ่ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านห้วงบอน ม.5 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด โดยกิจกรรมในครั้งนี้ กปภ.สาขาคลองใหญ่ แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการผลิตน้ำประปา ที่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน ร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล พร้อมนี้ได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 120 ขวด มาบริการประชาชนในครั้งนี้ด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน