กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่ 24 ธ.ค.60 เวลา 08.30 - 17.00 น. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่ 24 ธ.ค.60 เวลา 08.30 - 17.00 น.

กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่ 24 ธ.ค.60 เวลา 08.30 - 17.00 น.

กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่ 24 ธ.ค.60 เวลา 08.30 - 17.00 น.

.......................

ขอให้สำรองน้ำไว้ใช้ในวันเวลาดังกล่าว 

พบเจอปัญหาน้ำขุ่นแดง/มีตะกอน โทร. 038-461042

เลื่อนขึ้นข้างบน